Zorgcongres: Eén jaar Wkkgz

De Wkkgz bestaat één jaar. Dat is een goed moment om terug te blikken. Wat was de bedoeling van de Wkkgz. En hoe werkt deze wet in de praktijk? Wat gaat goed en wat kan beter?

Tijdens het Zorgcongres belicht Professor mr. Aart Hendriks de achtergrond van de wet. Dr. Bert Hendriks schetst de dagelijkse gang van zaken. Namens Capra Advocaten vertellen mr. Maartje Rutten en mr. Tom Koomen over hun ervaringen met de Wkkgz.

Voor wie?

Het Capra Advocaten Zorgcongres is interessant voor iedereen die te maken heeft met de Wkkgz: van de HR-professional tot de jurist arbeidsrecht werkzaam in de zorgsector.

Het Zorgcongres wordt georganiseerd door Capra Advocaten in het Auditorium van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s Hertogenbosch.

Details & deelname

 • Wanneer: maandagmiddag 20 maart 2017
 • Waar: Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch (Auditorium zaal)
 • Ontvangst: vanaf 13.00
 • Start congres: om 13.30
 • Start borrel/netwerkbijeenkomst: 16.00
 • Deelname is kosteloos

Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar, aanmelden is daarom verplicht. U kunt zich hier aanmelden.

.Eén jaar Wkkgz: programma & sprekers

 • 13.00 – 13.30:   Ontvangst
 • 13.30 – 13.40:   Welkomstwoord dagvoorzitter Esther van Gaal
 • 13.40 – 14.10:   Bedoeling & achtergronden Wkkgz (Aart Hendriks)
 • 14.10 – 14.40:   Praktijkervaringen vanuit de zorg (Bert Smit)
 • 14.40 – 15.10:   Ervaringen uit de arbeidsrechtpraktijk (Maartje Rutten & Tom Koomen)
 • 15.10 – 15.55:   Paneldiscussie
 • 15.55 – 16.00:   Afsluiting
 • 16.00 – 17.00:   Borrel/netwerkbijeenkomst

.

Professor mr. Aart Hendriks

.

Dr. Bert Smit

.

Mr. Maartje Rutten

.

Mr. Tom Koomen

Aart Hendriks beschrijft in zijn presentatie de theorie, achtergronden en de bedoeling van de Wkkgz. .

Prof. mr. Aart Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht.

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB). Vanaf november 2004 is hij hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2016 is hij tevens hoofddocent van de opleiding gezondheidsrecht, aangeboden door de Grotius Academie.

 Aart Hendriks is fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek en voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, voorzitter van de Geschillencommissie huisartsen van de SKGE (regio west), redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften, bestuurslid van diverse organisaties en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia.

.

..

Bert Smit vertelt over zijn praktijkervaringen met de Wkkgz en als gemandateerd portefeuillehouder IGZ binnen het Erasmus MC zijn ervaringen met de IGZ.

Bert Smit heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij liep onder meer coschappen in Suriname, op Curaçao en in Zuid-Engeland.Hij koos aansluitend voor een specialisatie tot kinderarts en werkte in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht.

De subspecialisatie tot neonatoloog bracht hem naar het AMC waar hij van 1987 tot 2004 werkzaam is geweest. In 1999 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2004 tot 2010 vervulde hij de rol van subhoofd van de intensive care neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Erasmus MC te Rotterdam.

Sinds 2010 bekleedt hij een functie als stafadviseur bij het Erasmus MC en verdiept hij zich in teamverband in calamiteiten in de patiëntenzorg. Vanwege zijn gemis aan direct contact met patiënten besloot hij om de opleiding tot systeem- en regressietherapeut te volgen. Bert Smit heeft in Rotterdam een eigen praktijk voor systeem- en regressietherapie.

De Wkkgz is ruim een jaar geleden (gedeeltelijk) in werking getreden. Tot welke vragen heeft dit in de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk geleid?

Maartje Rutten is directeur van de vesting van Capra Advocaten in ‘s-Hertogenbosch. Zij houdt zich bezig met alle facetten van de arbeidsverhoudingen binnen het publieke domein, waar zij voornamelijk werkgevers adviseert en zo nodig procedeert in individuele arbeidsrechtelijke kwestie. Daarnaast begeleidt zij werkgevers bij het opstellen van (interne) regelgeving en staat zij werkgevers bij in geschillen met de OR, bonden of cliëntenraden. 

Actuele thema’s zoals de Wkkgz,  integriteitsvraagstukken, de WNT, maar ook de positie van de medische specialist en bedrijfsarts komen in haar praktijk regelmatig aan de orde.

Met regelmaat publiceert zij over ontwikkelingen in de zorg en verzorgt zij cursussen, onder andere voor de SSR. Maartje is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Ambtenaar & Recht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

Welke knelpunten signaleren de advocaten van Capra Advocaten bij het toepassen van de nieuwe wettelijke bepalingen en welke oplossingen zijn daarvoor gevonden? Deze en andere vragen beantwoorden Maartje Rutten en Tom Koomen voor u.   

Tom Koomen studeerde rechten in Leiden en Oslo. Hij werkt als advocaat bij Capra Advocaten in Den Haag waar hij onderdeel is van het sector-team zorg. 

Tom Koomen publiceert met regelmaat over zorggerelateerde onderwerpen zoals De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), éénzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden door werkgevers in de zorg en integriteit in de zorg.

Verder houdt hij zich bezig met het spreken op en organiseren van kennisbijeenkomsten voor Capra Advocaten over deze onderwerpen voor medewerkers uit de zorgsector. Het volgen en duiden van nieuwe juridische ontwikkelingen ten aanzien van arbeidsverhoudingen in de zorg heeft zijn speciale aandacht.

Aanmelden voor het Zorgcongres?

Wilt u het Zorgcongres over Eén jaar Wkkgz bijwonen 20 maart? U kunt zich dan eenvoudig aanmelden via het inschrijfformulier. Heeft u vragen over het congres of over deelname? Neem dan contact op met Esther van Gaal 088 – 579 00 17 (of per mail s-hertogenbosch@capra.nl).

Capra Advocaten & de zorg

De zorgsector heeft de bijzondere aandacht van Capra Advocaten. In deze sector komen publieke en private belangen samen. Het is een sector die sterk in beweging is en die vrijwel continu onderwerp is van politieke en maatschappelijke discussie.

Meer lezen over Capra Advocaten en de zorg? Bezoek dan onze speciale webpagina over de zorg of download onze brochure.

Bij Capra Advocaten kunt u terecht voor:

 • advies en juridische bijstand;
 • mediation en onderhandelingen bij conflicten;
 • feitenonderzoek;
 • trainingen en cursussen.

Op de hoogte blijven?

Ontvang automatisch het laatste nieuws van Capra Zorg per e-mail. Meld u nu eenvoudig aan voor de Capra Zorg nieuwsbrief of volg ons op twitter.

.

Capra Advocaten is gevestigd in ‘s-Gravenhage, ‘s-Hertogenbosch, Zwolle en Maastricht. Bezoek de website van Capra voor meer informatie.

© Capra Advocaten 2017